Förberedelseklass

På Gåvsta skola finns nu en förberedelseklass med ca 13 elever och lärare är August Elebring. 

Uppdaterad: