Förberedelseklass

På Gåvsta skola finns nu en förberedelseklass med ca 13 elever och lärare är Therese Apetrea. 

Uppdaterad: