Skolval 2021

Nu är det dags att välja skola till hösten 2021.

Skolval grundskola

Under perioden 11 januari – 1 februari är det dags att söka skola för dig som har ett barn som ska börja eller byta grundskola hösten 2021.

Du ska göra ett skolval om du har ett barn som

  • ska börja förskoleklass
  • går sista årskursen i sin nuvarande skola: trean, femman eller sexan.

Du ska göra ett skolval i e-tjänsten Mitt skolval på uppsala.se/skolval även om ditt barn redan står i kö till en fristående skola inför nästa läsår.

11 januari får du som vårdnadshavare ett brev med information och instruktioner om hur du ska göra. 

Ditt barn kan även vara med i skolvalet om barnet inför nästa läsår

  • vill byta skola, även om barnet står i kö till en fristående skola
  • kommer att flytta till Uppsala kommun.

Uppsala kommuns utgångspunkt är att så många som möjligt ska få plats på skolan de valt. Du ska göra tre val i skolvalet. Om platserna på en skola inte räcker till tillämpas principen om relativ närhet.

Läs mer om skolvalet grundskola på uppsala.se/skolval

Gymnasieval

För dig som går i årkurs nio eller på ett introduktionsprogram är det dags att göra en ansökan till gymnasiet. Ansök mellan 21 januari och 15 februari.

uppsala.se/gymnasieutbildningar kan du se vilka utbildningar och skolor som finns att välja mellan.

Läs om och ansök till gymnasiet på uppsala.se.

 

22 januari 2021