Busstidstabell

Skolskjuts till skolorna i Uppsala kommun 2017-2018

Tidtabellerna finns även på vår hemsida (se länk) där man kan ladda ner PDF filen.

https://www.ul.se/reseinfo/tidtabeller/tidtabeller/skolbussar-grundskola/


Till Gåvsta skola tidig skolstart


Linje 116/3 06.48 Stavby kyrka – 07.05 Kölinge by – Klivinge – 07.20 Rasbokils kyrka – 07.35 Gåvsta skola
Linje 122/1 07.05 Lillvreta – Vallby – Yresta – Örby – Sämjestabro – Karby – 07.30 Gåvsta skola
Linje 124/1 07.05 Solstugan – 07.20 Öster Edinge – 07.35 Hov - Henriksberg – Lejsta – 07.45 Gåvsta skola
Linje 126/1 07.00 Funboslätt – Frötuna – Kallesta – Johannelund – Ryssbol – Sandbol – 07.28 Gåvsta skola
Linje 127/1 07.10 Klintgården – 07.15 Årby slott – 07.20 Rasbokils kyrka – Västersta – 07.35 Gåvsta skola


Till Gåvsta skola sen skolstart


Linje 116/5 07.53 Stavby kyrka – 08.10 Kölinge by – Klivinge – 08.25 Rasbokils kyrka – 08.40 Gåvsta skola
Linje 122/5 08.20 Lillvreta – Vallby – Yresta – 08.30 Örby – Vallby – Skeke – 08.40 Gåvsta skola
Linje 122/7 08.23 Hovgården – 08.25 Gräns villor – Sämjestabro – Karby – 08.40 Gåvsta skola
Linje 124/3 08.20 Hov – Henriksberg – 08.27 Kräby bro – 08.40 Gåvsta skola
Linje 125/9 08.15 Solstugan – 08.30 Öster Edinge – Lejsta – 08.40 Gåvsta skola
Linje 126/3 08.10 Funboslätt – Frötuna – Kallesta – Visteby – Johannelund – Ryssbol – Sandbol – 08.40 Gåvsta skola
Linje 127/3 08.10 Klintgården – 08.15 Årby slott – 08.18 Rasbokils kyrka –Västersta – 08.33 Gåvsta skola


Från Gåvsta skola


Linje 116/2 13.10 Gåvsta skola – Rasbokils kyrka – Klivinge – Kölinge by – 13.50 Stavby kyrka

Linje 122/2 13.10 Gåvsta skola – Karby – Sämjesta bro – Hovgården –
Gräns villor – Vallby –13.35 Lillvreta
Linje 124/2 13.10 Gåvsta skola – Kräby bro – Henriksberg – 13.27 Hov
Linje 125/4 13.10 Gåvsta skola – 13.20 Öster-Edinge
Linje 126/2 13.10 Gåvsta skola – Sandbol – Ryssbol – Visteby – Kallesta –
Frötuna – 13.45 Funboslätt
Linje 127/2 13.10 Gåvsta skola – Västersta – Rasbokils kyrka – Klintgården 13.30 Årby slott – 13.35 Rasbokils vägskäl
Linje 116/4 14.33 Gåvsta skola – Rasbokils kyrka – Klivinge - Kölinge by –
15.28 Stavby kyrka
Linje 122/4 14.25 Gåvsta skola – Karby – Sämjesta bro – Hovgården –
Gräns villor – Vallby – 14.50 Lillvreta
Linje 124/6 14.25 Gåvsta skola – Henriksberg - 14.35 Hov
Linje 125/6 14.25 Gåvsta skola – Sölstugan – Kräby bro – Abrahamstorp –
14.45 Öster Edinge
Linje 126/4 14.25 Gåvsta skola – Sandbol – Kallesta – Frötuna – 14.45
Funboslätt
Linje 127/4 14.23 Gåvsta skola – Västersta – Rasbokils kyrka – Klintgården 14.43 Årby slott – 14.53 Rasbokils vägskäl
Linje 128/4 14.25 Gåvsta skola – Sandbol – Visteby – Johannelund – 14.50
Ryssbol
Linje 116/6 16.27 Gåvsta skola – Rasbokils kyrka – Kölinge by – 17.05
Stavby kyrka
Linje 122/6 Måndag, onsdag:
16.30 Gåvsta skola – Karby - Sämjesta bro – Hovgården – Gräns
villor – Vallby – 16.55 Lillvreta
Linje 125/10 16.30 Gåvsta skola – 16.40 Öster-Edinge
Linje 126/6 16.30 Gåvsta skola – Sandbol – Ryssbol – Kallesta – Frötuna –
17.05 Funboslätt
Linje 127/6 Måndag, onsdag:
16.30 Gåvsta skola – Västersta – Rasbokils kyrka – Klintgården –
16.55 Årby slott – 17.05 Rasbokils vägskäl

15 augusti 2017